markiza

Naszymi Klientami od 1986 roku są m.in. takie firmy jak:

o firmie

Polityka prywatności


§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony http://www.markizy.com.pl/, administrowanej przez Grażynę Kowzan – Gajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Kowzan – Gajewska „Markizy”, ul. Obornicka 289, 60 – 691 Poznań, NIP 7780113366, zwaną dalej jako „Administrator”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.
 3. Administrator przetwarzana dane z zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jak RODO.§2 Dane osobowe


Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej, takie jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.§3 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest Grażyna Kowzan – Gajewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Kowzan – Gajewska „Markizy”, ul. Obornicka 289, 60 – 691 Poznań, NIP 7780113366.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem email: info@markizy.com.pl


§4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia korespondencji z Klientami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesyłania odpowiedzi na skierowane zapytania ofertowe.
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ich ochrony. Dane osobowe Użytkowników będą chronione co najmniej na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.


§5 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

Dane osobowe Użytkowników będą:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


§6 Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji, przesłania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z powyższych usług.§7 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, księgowe.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich w rozumieniu RODO.


§8 Prawa Użytkownika

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje :
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do przenoszenia;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności podjęte przed jej cofnięciem,
  8. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§9 Okres retencji danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody lub do momentu uznania, iż dane te nie są już aktualne.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji przechowywane będą przez okres realizacji usług oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.§10 Profilowanie i pliki cookie

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Informacje pochodzące z plików cookie wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 4. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o Użytkowniku to:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie:
  1. sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte,
  2. stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich samodzielnego wyłączenia.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje odnośnie do ustawień plików cookie lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookie zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/§11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę markizy.com.pl w zakładce Polityka prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia16-07-2020
 3. Uyku Masalları
Hikaye Oku Kısa Hikayeler 1 Yaş Masalları